Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.21

Console.WriteLine("Skriv in en addition på en rad, t.ex. \"4+5\" eller \"5+1+6,2\"");
string uttryck = Console.ReadLine();
int förstaPlus = uttryck.IndexOf("+");

// Ta reda på det första talet
string föreFörstaPlus = uttryck[..förstaPlus];
double förstaTalet = double.Parse(föreFörstaPlus);

string efterFörstaPlus = uttryck[(förstaPlus+1)..];

// Finns det två plustecken i uttrycket?
if (efterFörstaPlus.Contains("+"))
{
  int andraPlus = efterFörstaPlus.IndexOf("+");
  // Ta reda på det andra talet
  string mellanPlus = efterFörstaPlus[..andraPlus];
  double andraTalet = double.Parse(mellanPlus);

  // Ta reda på det tredje talet
  string efterAndraPlus = efterFörstaPlus[(andraPlus + 1)..];
  double tredjeTalet = double.Parse(efterAndraPlus);
  Console.WriteLine($"Uttryckets värde är {förstaTalet + andraTalet + tredjeTalet}");
}
else
{
  double andraTalet = double.Parse(efterFörstaPlus);
  Console.WriteLine($"Uttryckets värde är {förstaTalet + andraTalet}");
}