Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.20

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string ord1 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in ett till ord (ej samma som det första)");
string ord2 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in ett tredje ord (ej samma som något av de tidigare)");
string ord3 = Console.ReadLine();

if (ord1.CompareTo(ord2) < 0 && ord1.CompareTo(ord3) < 0)
{
    Console.WriteLine("Det första ordet kommer först i bokstavsordning av de tre orden.");
}
else if (ord2.CompareTo(ord1) < 0 && ord2.CompareTo(ord3) < 0)
{
    Console.WriteLine("Det andra ordet kommer först i bokstavsordning av de tre orden.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Det tredje ordet kommer först i bokstavsordning av de tre orden.");
}