Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.19

Console.WriteLine("Skriv in en addition eller subtraktion på en rad, t.ex. \"4+5\"");
string beräkning = Console.ReadLine();

if (beräkning.Contains("+"))
{
  int plusindex = beräkning.IndexOf("+");
  double tal1 = double.Parse(beräkning[..plusindex]);
  double tal2 = double.Parse(beräkning[(plusindex+1)..]);
  Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} = {tal1 + tal2}");
}
else if (beräkning.Contains("-"))
{
  int minusindex = beräkning.IndexOf("-");
  double tal1 = double.Parse(beräkning[..minusindex]);
  double tal2 = double.Parse(beräkning[(minusindex + 1)..]);
  Console.WriteLine($"{tal1} - {tal2} = {tal1 - tal2}");
}