Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.18

Console.WriteLine("Skriv in ditt förnamn och efternamn på samma rad");
string namn = Console.ReadLine();
int mellanslagsindex = namn.IndexOf(" ");
string förnamn = namn[..mellanslagsindex];
string efternamn = namn[(mellanslagsindex + 1)..];

if (förnamn.CompareTo(efternamn) < 0)
{
    Console.WriteLine("Ditt förnamn kommer före ditt efternamn i bokstavsordning");
}
else if (förnamn.CompareTo(efternamn) > 0)
{
    Console.WriteLine("Ditt efternamn kommer före ditt förnamn i bokstavsordning");
}
else
{
    Console.WriteLine("Du har samma förnamn och efternamn.");
}