Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.16

Console.WriteLine("Hur många minuter är låten?");
int minuter = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hur många sekunder är låten?");
int sekunder = int.Parse(Console.ReadLine());

int totalaSekunder = minuter * 60 + sekunder;
int minGräns = 2 * 60 + 45;
int maxGräns = 4 * 60 + 20;

if (totalaSekunder >= minGräns && totalaSekunder <= maxGräns)
{
    Console.WriteLine("Låten får spelas");
}
else
{
    Console.WriteLine("Låten får INTE spelas");
}