Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.14

Console.WriteLine("Har du gått ut gymnasiet? (j/n)");
string gymnasiet = Console.ReadLine().ToLower();
Console.WriteLine("Hur gammal är du?");
int ålder = int.Parse(Console.ReadLine());

if (gymnasiet == "j" && ålder < 22)
{
    Console.WriteLine("Vi vill gärna anställa dig!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Vi letar tyvärr efter annan personal just nu.");
}