Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.13

Console.WriteLine("Hur gammal är du?");
int ålder = int.Parse(Console.ReadLine());

if (ålder >= 16 && ålder <= 19)
{
    Console.WriteLine("Du får delta i tävlingen!");
}
else if (ålder > 19)
{
    Console.WriteLine("Du är för gammal för att delta i tävlingen");
}
else
{
    Console.WriteLine("Du är för ung för att delta i tävlingen");
}