Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.11

Console.WriteLine("Välj en frågekategori.");
Console.WriteLine("1. Musik");
Console.WriteLine("2. Geografi");
Console.WriteLine("3. Historia");

string kategori = Console.ReadLine();
string rättSvar = "";

switch (kategori)
{
  case "1":
    Console.WriteLine("Från vilket land kom ABBA?");
    rättSvar = "sverige";
    break;

  case "2":
    Console.WriteLine("Vad heter Norges huvudstad?");
    rättSvar = "oslo";
    break;

  case "3":
    Console.WriteLine("När fick kvinnor rösträtt i Sverige?");
    rättSvar = "1919";
    break;

  default:
    break;
}

// Läs in användarens svar
string svar = Console.ReadLine().ToLower();

if (svar == rättSvar)
{
  Console.WriteLine("Du svarade rätt!");
}
else
{
  Console.WriteLine("Du svarade fel!");
}