Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.1

Console.WriteLine("Hur gammal är du? (år)");
int ålder = int.Parse(Console.ReadLine());

if (ålder >= 50)
{
    Console.WriteLine("Du får delta i seniormästerskapen");
}
if (ålder < 50)
{
    Console.WriteLine("Du får INTE delta i seniormäster");
}