Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.6

Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Skriv in ett till tal");
double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());

double medelvärde = (tal1 + tal2) / 2;
Console.WriteLine("Medelvärdet av " + tal1 + " och " + tal2 + " är " + medelvärde);