Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.5

Console.WriteLine("Vilket år är det?");
int årtal = int.Parse(Console.ReadLine());
int årKvar = 2100 - årtal;

Console.WriteLine("Det är " + årKvar + " år kvar till år 2100");