Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.4

Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Skriv in ett tal till");
double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());

double summa = tal1 + tal2;
double produkt = tal1 * tal2;
Console.WriteLine("Summan av talen är " + summa);
Console.WriteLine("Produkten av talen är " + produkt);