Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.15

Console.WriteLine("Skriv in en mening med tre ord, avsluta med punkt");
string mening = Console.ReadLine();

// Anta att meningen är "Programmering är roligt."

int förstaMellanslagsindex = mening.IndexOf(" ");
int andraMellanslagsindex = mening.IndexOf(" ", förstaMellanslagsindex + 1);
int punktIndex = mening.IndexOf(".");

string ord1 = mening[..förstaMellanslagsindex];
// ord1 = "Programmering"

string ord2 = mening[(förstaMellanslagsindex + 1)..andraMellanslagsindex];
// ord2 = "är"

string ord3 = mening[(andraMellanslagsindex + 1)..punktIndex];
// ord3 = "roligt"

Console.WriteLine($"{ord3} {ord2} {ord1}.");
// Skriver ut "roligt är Programmering."