Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.14

Console.WriteLine("Skriv in en beräkning, t.ex. 3,2*5,8");
string beräkning = Console.ReadLine();
int gångerIndex = beräkning.IndexOf("*");
string tal1Text = beräkning[..gångerIndex];
string tal2Text = beräkning[(gångerIndex + 1)..];

double tal1 = double.Parse(tal1Text);
double tal2 = double.Parse(tal2Text);
double produkt = tal1 * tal2;

Console.WriteLine(beräkning + " = " + produkt);