Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.13

Console.WriteLine("Skriv in månadslönen för dina tre anställda på var sin rad.");
int lön1 = int.Parse(Console.ReadLine());
int lön2 = int.Parse(Console.ReadLine());
int lön3 = int.Parse(Console.ReadLine());

double medellön = (lön1 + lön2 + lön3) / 3.0;
Console.WriteLine($"De anställdas medellön är {medellön} kr/månad.");