Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.12

Console.WriteLine("Hur många dagar vill du hyra bilen?");
int dagar = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hur många kilometer ska du köra?");
int kilometer = int.Parse(Console.ReadLine());

int kostnad = 300 + 500 * (dagar - 1) + kilometer;
Console.WriteLine($"Det kostar {kostnad} kr att hyra bilen.");