Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.11

Console.WriteLine("Hur långt hoppade Elin? Svara i meter.");
double elinsHöjd = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hur långt hoppade Alma? Svara i meter.");
double almasHöjd = double.Parse(Console.ReadLine());

double skillnad = elinsHöjd - almasHöjd;
Console.WriteLine($"Elin hoppade {skillnad} meter längre än Alma.");