Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.10

Console.WriteLine("Vilken är din favoritbok?");
string bok = Console.ReadLine();
Console.WriteLine($"Din favoritbok är {bok}.");