Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.1

Console.WriteLine("Vilken stad kommer du ifrån?");
string stad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Vad är ditt drömresmål?");
string resmål = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Hej " + stad + "sbo. Jag hoppas att du får resa till " + resmål + ".");