Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 1.5

// Skriv ut den första raden med text
Console.WriteLine("Du är nästan klar med kapitel 1.");

// Skriv ut den andra raden med text
Console.WriteLine("Du har lärt dig skriva ut tecken som \" och \\.");