Gå till innehållet

Kapitel 1 - Inledning och förberedelser

Tanken bakom boken

Snabbstart

Om du vill komma igång med att programmera så fort som möjligt så kan du hoppa vidare till avsnittet Installera Visual Studio.

Boken är tänkt som kursbok till gymnasiekursen Programmering 1. Tanken är att man ska lära sig grunderna genom att göra textbaserade program, d.v.s. program utan grafik, för att sedan använda det man har lärt sig till att skapa 2-dimensionella spel med MonoGame.

När du har lärt dig grunderna en bit in i boken så kommer du också att få jobba med att göra några större program, så kallade projektuppgifter. Många av de svårigheter som finns med programmering dyker inte upp förrän man gör större program och därför är det viktigt att man inte enbart gör små övningsprogram.

Vad är C#

C# (uttalas C sharp) är ett programmeringsspråk som har funnits sedan år 2000 och som utvecklas av Microsoft. Det har historiskt främst använts för att skapa program som kan köras på datorer som använder Windows men kan sedan några år tillbaka också användas för att skapa program som körs på telefoner, surfplattor, Mac och Linux.

Namnet C# kommer från att C# liknar programmeringsspråken C och C++, #-tecknet kommer från musikens ♯ som innebär att en ton ska höjas. Tanken med namnet är att man ska tänka att C# är en nyare, bättre variant av de andra C-språken.

IDE - Programmet man skriver kod i

När man programmerar i C# så gör man det genom att skriva kod i vanliga textfiler som man ger filändelsen .cs. Det går att göra detta i vilken texteditor som helst, t.ex. Anteckningar som finns i Windows, men man har en stor fördel av att använda ett IDE istället som står får Integrated Development Environment. Ett IDE är ett program som är gjort för att programmera med. Förutom att innehålla en texteditor så brukar en IDE innehålla ett enkelt sätt att konvertera kod som man har skrivit till ett körbart program. Om man skriver kod i t.ex. Anteckningar så måste man själv konvertera koden till ett körbart program, och därför är det i princip ingen som programmerar i C# utan att använda ett IDE. Dessutom så har ett IDE ofta många andra smarta funktioner som gör det lättare och snabbare att programmera som du kommer märka när du själv skriver kod.

Det finns flera IDE att välja på när man ska programmera i C# men det absolut vanligaste är Visual Studio som är gjort av Microsoft, det är ju också Microsoft som har skapat C#. I denna bok kommer Visual Studio Community 2017 att användas och det är även denna du rekommenderas att använda om det inte har kommit ut någon nyare version av Visual Studio Community när du läser detta. Denna version av Visual Studio är gratis för privatpersoner och skolor.

Andra IDE:n

Ett exempel på ett annat IDE är Project Rider. Företaget som utvecklar Project Rider har skapad många olika IDE som används till olika programmeringsspråk. Denna bok använder dock enbart Visual Studio.

Installera Visual Studio

Du behöver ladda ner installationsprogrammet till Visual Studio som i dagsläget kan hittas på www.visualstudio.com eller via en sökning efter ”Visual Studio Community 2017”. När du kör installationsprogrammet möts du av följande fönster.

Installation av Visual Studio

När man installerar Visual Studio får man välja vilken typ av program som man vill kunna skapa och vilka programmeringsspråk man vill kunna använda. Ju fler programtyper som man vill kunna skapa, desto mer plats kommer installationen ta på din hårddisk. Vi kommer att skapa program i C# för Windows och behöver då bara välja alternativet ”.Net desktop development”.

När du därefter trycker på Install så kommer installationsprogrammet att ladda ner allt som behövs över internet och sedan installera Visual Studio på din dator. Efter att installationen är klar så kan du starta Visual Studio och kommer då att mötas av dess välkomstskärm.

Välkomstsidan i Visual Studio

Du är nu redo att gå vidare till nästa kapitel och skapa ditt första program! Om du någon gång skulle vilja lägga till mer funktioner till Visual Studio, t.ex. möjligheten att skapa mobilappar, så kan du starta installationsprogrammet till Visual Studio igen för att modifiera din installation.

Kommentarer