Gå till innehållet

Förändringar för ProgSharp i version 1.2

Förändringar

  • Det tidigare kapitel 9 om List har tagits bort. Information om List har flyttat till kapitel 7.
  • Avsnittet om felsökning har flyttats från kapitel 7 till slutet av kapitel 4.
  • Substring har tagits bort och ersatts med ranges i kapitel 2.
  • Förändringsoperatorer, t.ex. += och -=, har flyttats från kapitel 2 till kapitel 4.
  • Avsnittet om textformattering i kapitel 2 har tagits bort.
  • Modulo-operatorn % tas inte längre upp i listan över operatorer, den finns fortfarande kvar i ett fåtal uppgifter. I alla uppgifter där den krävs så finns det tips om hur den fungerar i uppgiftens text.
  • Det har tillkommit ett fåtal nya uppgifter.