Gå till innehållet

Förändringar för ProgSharp i version 1.1

Större förändringar

 • Kapitel 1 och 2 har slagits samman till ett nytt kapitel 1. Alla andra kapitel har därmed kommit ett tidigare, det gamla kapitel 3 är det nya kapitel 2, det gamla kapitel 4 är det nya kapitel 3 o.s.v.
 • Det har tillkommit nya uppgifter, framför allt fler svåra uppgifter bland de blandade uppgifterna i kapitel 3 - 7.
 • Alla uppgifter har svårighetsgraderats i en av tre nivåer med färg i uppgiftens nummer. En del uppgifter i bokens tidigare kapitel kommer att kännas svåra trots att de inte har graderats med nivå 3, men jag har valt att göra på detta sätt med alla uppgifter innan kapitlet om loopar.
  • Uppgifter på nivå 1 har samma textfärg som vanligt. Alla bör försöka lösa dessa uppgifter för att hänga med i boken.
  • Uppgifter på nivå 2 har denna textfärg i uppgiftsnumret. Dessa är lite svårare, men du rekommenderas ändå att försöka lösa och lära dig dessa om du inte enbart vill lära dig det minsta som krävs för att ta dig vidare.
  • Uppgifter på nivå 3 har denna textfärg i uppgiftsnumret. Dessa är svåra och finns till för dig som vill ha en extra utmaning.
 • Exempel och lösningsförslag har uppdaterats till att använda .NET Core 3 i stället för .NET Framework 4.X.
 • En nyare version av Visual Studio rekommenderas, VS 2019 Community. Detta medför att Console.ReadKey() inte används längre.

Fler förändringar

 • Avsnittet "Booleska variabler" har tagits bort från kapitlet "Val med if och switch". bool-variabler dyker upp i kapitlet "Upprepning med loopar" i stället.
 • Metoden Trim() för strängar har tagits bort.
 • Namngivna argument har tagits bort från kapitlet "Metoder".
 • Console.Write tas inte upp förrän i kapitlet "Upprepning med loopar".
 • Variabeltypen char har fått ett större fokus från och med kapitlet "Upprepning med loopar", tas upp i avsnittet "Typerna char och bool".